Bát Chánh đạo của Đạo Phật Thiền Tông?

0
161

BÁT CHÁNH ĐẠO CỦA ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG LÀ 08 CON ĐƯỜNG LUÂN HỒI VÀ GIẢI THOÁT.

* Con đường đi số 1
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường vãng sanh lên cõi trời Vô Sắc hưởng nghiệp phước đức dương.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức Dương thật nhiều.

* Con đường đi số 2
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường vãng sanh lên cõi Trời Hữu Sắc hưởng nghiệp phước đức dương.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức Dương thật nhiều.

* Con đường đi số 3
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường vãng sanh lên nước Cực Lạc hưởng nghiệp phước đức dương.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức dương thật nhiều.

* Con đường đi số 4
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường vãng sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương hưởng nghiệp phước đức dương.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức dương thật nhiều.

* Con đường đi số 5.
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường vãng sanh lên cõi trời Dục Giới hưởng nghiệp phước đức dương.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức dương thật nhiều.

* Con đường đi số 6
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường vãng sanh lên cõi trời Thượng Đế hưởng nghiệp phước đức dương.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức dương thật nhiều.

* Con đường đi số 7
– Dẫn tánh Phật đi vào con đường làm Thần hay người giàu sang nơi Trái Đất này hưởng nghiệp phước đức âm.
+ Công thức có 2 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo nghiệp phước đức âm thật nhiều.

* Con đường đi số 8
– Dẫn tánh Phật thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của Trái Đất này để trở về Phật Giới.
+ Công thức có 3 phần:
1/ Ham muốn thật mãnh liệt.
2/ Tạo công đức cho thật nhiều.
3/ Học cho thuộc công thức trở về Phật Giới.
______________________________/
Trích quyển: Huyền Ký Của Đức Phật Truyền Theo Dòng Thiền Tông. N.X.B Văn Hóa Văn Nghệ. Trang 137-139 )
[ www.thientong.com ]

hỗ trợ sách: Nguyễn Thị Quế Lan 0355.288.444 (gọi zalo, sms) 0968.085.307 (gọi zalo, sms)(Thưa Quý vị, trang daophatthientong.net mục đích là sưu tầm và chia sẻ các bài viết, giải đáp về Đạo Phật Thiền Tông. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn Giác ngộ và Giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy Đức Phật dạy. Quý vị xem trang mà mà muốn hỏi sách có thể liên hệ mình hỗ trợ. Nguyễn Thị Quế Lan 0355.288.444 (gọi zalo, sms) 0968.085.307 (gọi zalo, sms)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây