Giải đáp Thiền tông- Hỏi về cúng dường CHƯ TĂNG NẶNG NHƯ NÚI TU DI ?

0
170
Hỏi: MỖI HẠT CƠM CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG NẶNG NHƯ NÚI TU DI LÀ ĐỨC PHẬT MUỐN VÍ NHƯ THẾ NÀO?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ đó, cái này ổng nói những cái ông thầy mà về sau này đời Mạt Pháp mà tu theo đạo của Như Lai, 1 hạt cơm của Đàn Na Thí Chủ cúng cho ông nó nặng như cái núi vậy đó, là sao? Ông ăn 1 hạt cơm của người ta thì ông phải làm cho đúng, mà ông làm không đúng thì tầng 18 ông đi đó. Vì thế mà nó có cái câu chuyện mà ông A Nan đi qua cái cầu nhìn thấy Phật Tử đi trên mấy ông Tăng ở dưới, ổng mới cảnh cáo cho biết rằng thế giới vật lý này nó vậy đó, không phải thấy cái Đạo của Như Lai dễ tu rồi nhào vô tu, coi chừng.
Đức Phật đã cảnh cáo rồi, Đạo Phật là đạo Giác Ngộ Giải Thoát, biết thì dạy người ta, không biết thì làm ơn A Di Đà Phật, gõ lóc cóc hoài để đi lên, chứ đừng có chuyện mà vô đây. Mình tu mình muốn vãng sanh, Trái Đất này muốn tu vãng sanh thì tu A Di Đà nhưng phải tu cho đúng, tu A Di Đà phải thờ 4 hình chứ không phải 3 hình như bây giờ và phải có thủ ấn kèm theo thì mới tu đúng được, còn không thủ ấn hoàn toàn tu sai hết. Đó phải hiểu cái Đạo Phật nó khó lắm chứ không phải dễ đâu, chứ không phải học 5, 3 câu Kinh rồi cất cái Chùa ra xưng tôi này tôi kia coi chừng, thì câu này ông Phật đã cảnh cáo trước rồi đó, “1 hạt cơm của Đàn Na Thí Chủ nặng như núi Tu Di”, chứ không phải nhỏ đâu.
ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
Trích Giải đáp Thiền tông
(Xin chân cám ơn fb “Duyen Do”- Thái Bình, đã kỳ công chép lại và chúng tôi xin phép sưu tầm chia sẻ với những ai đang muốn giác ngộ và giải thoát).

Xem thêm các bài viết khác:
– NGUỒN GỐC CỦA ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
– Top 11 quyển sách Thiền tông cho người muốn Giác ngộ và Giải thoát.
– SÁU PHÁP MÔN TU CÓ THỦ ẤN CỦA ĐẠO PHẬT
– NHIỀU NGƯỜI DỰA VÀO SÁCH CỦA THẦY ĐỂ SOẠN RIÊNG MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC VẬY CÓ CÔNG ĐỨC KHÔNG?
Nguyện Về Phật Giới

Giới thiệu các website về ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG để quý vị có nhu cầu xem thêm:

http://thientong.com/ (Trang chính thức của chùa THIỀN TÔNG TÂN DIỆU)

http://daophatthientong.com/

http://thientong.vn/

 

hỗ trợ sách: điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi) (Thưa Quý vị, trang daophatthientong.net mục đích là sưu tầm và chia sẻ các bài viết, giải đáp về Đạo Phật Thiền Tông. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn Giác ngộ và Giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy Đức Phật dạy. Quý vị xem trang mà mà muốn hỏi sách có thể liên hệ mình hỗ trợ - điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây