Hỏi về tánh Phật và tánh người???

0
81

TÁNH PHẬT LÀ TỰ NHIÊN THANH TỊNH NÊN SUY NGHĨ CỦA TÁNH PHẬT LÀ SUY NGHĨ TRONG THANH TỊNH, CÒN TÁNH NGƯỜI SUY NGHĨ LÀ PHẢI TRẢI QUA 16 THỨ TÁNH NGƯỜI NÊN KHÔNG THANH TỊNH ĐƯỢC, CÓ PHẢI NHƯ VẬY KHÔNG?

THẦY TRẢ LỜI:
Tánh Phật thì ở Phật Giới chỉ Thấy, Nghe, Nói, Biết vậy thôi, chứ không có suy nghĩ gì hết trơn. Trong thế giới thanh tịnh không có suy nghĩ, mà suy nghĩ là do cái Tánh Người ở thế giới Vật Lý nó quay, thành ra không có được thanh tịnh, thành ra bắt tìm cách, tìm cách để làm gọi là suy nghĩ. Suy nghĩ nằm ở trong Thế Giới Vật Lý này thôi.

Còn nếu mà mình sử dụng cái Tánh Phật để suy nghĩ tức là sử dụng cái Tánh Người của mình suy nghĩ làm những điều mà tạo công đức, người ta gọi là suy nghĩ của Tánh Phật. Còn suy nghĩ tạo phước đức là của Tánh Người dương, tạo ác đức là của Tánh Người âm. Chứ còn nếu mà gốc của Tánh Phật không có suy nghĩ, trong đó nó chỉ có cái căn bản là Thấy, Nghe, Nói, Biết thôi, chứ không có suy nghĩ.

Vô thế giới này thì nói về Tánh Phật suy nghĩ sao? Thì là suy nghĩ làm những việc tạo công đức gọi là Tánh Phật suy nghĩ, suy nghĩ mượn cái thân Tứ Đại này và mượn cái Tánh Người để suy nghĩ làm tạo công đức gọi là suy nghĩ của thanh tịnh. Mà suy nghĩ để tạo phước đức dương gọi là suy nghĩ Vãng Sanh, Phước Đức Âm gọi là phước đức ở tại Trái Đất này.

Chứ còn nếu mà nói Tánh Phật suy nghĩ hoàn toàn không có, Tánh Phật muốn làm gì cứ tự nhiên làm, nó không có động mà từ trong nó xuất phát ra. Bởi vậy thành ra mình ở đây nếu 1 người mà gọi là thanh tịnh đó, muốn làm gì tự nhiên nó phát ra nó hoàn toàn không suy nghĩ nghe, mà chính cái đó đó gọi là cái Tánh Phật đó. Còn mà suy nghĩ rồi phát ra là không phải, bởi vậy trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói: “Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn, Tri Kiến Bất Lập Tri Tức Tánh Niết Bàn”, thấy biết mà đừng có chồng thêm thấy biết thì cái đó là Tánh Phật, Niết Bàn đó, Niết Bàn là chữ Thanh Tịnh đó.

(Trích giải đáp Thiền Tông ngày 24/02/2019)
( Ảnh: internet )

hỗ trợ sách: điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi) (Thưa Quý vị, trang daophatthientong.net mục đích là sưu tầm và chia sẻ các bài viết, giải đáp về Đạo Phật Thiền Tông. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn Giác ngộ và Giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy Đức Phật dạy. Quý vị xem trang mà mà muốn hỏi sách có thể liên hệ mình hỗ trợ - điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây