Chủ Nhật, Tháng Năm 22, 2022

Bài kệ ngộ Thiền của ông Lê Khuê B.., Cà Mau

Chia sẻ Thiền tông - những bài kệ ngộ thiền ! Bài kệ ngộ Thiền của ông Lê Khuê B..., Cà Mau Ông Lê Khuê B...,...

Bài kệ ngộ Thiền của cô Trần Minh Ng…, Cà Mau

Chia sẻ Thiền tông - những bài kệ ngộ thiền ! Bài kệ ngộ Thiền của cô Trần Nguyệt M.., Cà Mau Cô Trần Nguyệt M...,...

Bài kệ ngộ Thiền của ông Chung Minh D…, Cà Mau

Chia sẻ Thiền tông - những bài kệ ngộ thiền ! Bài kệ ngộ Thiền của ông Chung Minh D..., Cà Mau Ông Chung Minh D...,...

Bài kệ ngộ thiền của ông Nguyễn Văn B… Hậu Giang

Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Văn B..., Hậu Giang. Ông Nguyễn Văn B..., sinh năm 1957, tại xã Đông Phước, huyện Phụng Hiệp....

Đức Phật dạy 16 thứ Tánh Người.

ĐỨC PHẬT DẠY 16 THỨ TÁNH NGƯỜI. Người muốn tu giải thoát thì phải hiểu thật rõ 16 thứ tánh người, từ chỗ hiểu thật...

Tổ Huyền Quang – Vị Tổ sư Thiền tông thứ 36

Vị Tổ Thiền tông đời thứ ba mươi sáu Tổ Huyền quang ******** Tổ Huyền Quang, Ngài sanh năm 1254, mất năm 1334, thọ 80 tuổi. Ở...

Biết THÔI là thôi cái gì ?

Biết THÔI là thôi cái gì? Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ mười: Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

Nguyện Về Phật Giới

NGUYỆN VỀ PHẬT GIỚI: Con xin lạy Đấng Đại Hùng Đức Ngài Giải thoát khỏi vòng Trần duyên Cảnh đời con sống đảo điên! Đau thương lắm nỗi...

Kệ ngộ thiền – Anh Nguyễn Văn Nghĩa… Tiền Giang, sinh năm 1967

Anh Nguyễn Văn Nghĩa… Tiền Giang, sinh năm 1967 khi ngộ thiền có viết kệ 24 câu và 40 câu cám ơn Đức Lục...

Kệ ngộ Thiền của Cô Cao Thị M, Sinh năm 1977, Hà Nội

Cô cao Thị Mừng, SN 1977, Hà Nội. Khi ngộ thiền có làm bài kệ 58 câu. Ngày xưa con cứ tưởng rằng Phật tánh là...

Mạng xã hội

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe