PHẨM KINH: BÁO HIẾU MẸ CHA

1
240

NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chúng con xin cám ơn Đức Thế Tôn đã dạy chúng con biết cách báo hiếu mẹ cha tuyệt vời nhất! Xin chia sẻ, chia sẻ !

PHẨM KINH: BÁO HIẾU MẸ CHA

KHAI KINH KỆ
Lời thuyết của Phật rất cao sâu
Tỷ đời, triệu kiếp con tìm cầu
Hôm nay nghe được lời Thầy dạy
Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.

BÁO HIẾU MẸ CHA:
Một thủa nọ Thế Tôn an trụ
Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung
Chư tăng câu hội rất đông
Tính ra tới số hai muôn tám ngàn.
Lại cũng có các hàng Bồ Tát
Hội tại đây đủ mặt cúng dường
Thọ xong Phật lại lên đường
Cùng hàng đại chúng Nam phương tiến hành.
Đáo bán lộ rõ rành mắt thấy
Núi xương khô bỏ đấy lâu đời
Thế Tôn bèn vội đến nơi
Lạy liền ba lạy rồi rơi lệ hồng.
Đức A Nan nghe lòng ái ngại
Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương
Vộn vàng xin Phật dạy tường
Thầy là Từ Phụ Ba phương Bốn loài.
Ai ai cũng kính Thầy dường ấy
Cớ sao Thầy lại lạy xương khô
Phật rằng: trong các môn đồ
Người là đệ tử đứng đầu dày công.
Bởi không biết đục trong chưa rõ
Ta vì Ngươi nói rõ đuôi đầu
Đống xương dồn dập bấy lâu
Cho nên trong đó biết bao cốt hài.
Chắc cũng có ông, bà, cha, mẹ
Hoặc sanh ta hoặc kẻ ta sanh
Luân hồi, sanh tử, tử sanh !
Sắc thân đã mất cốt hài còn đây.
Ta lễ bái kính người tiền bối
Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa
Đống xương hỗn tạp chẳng vừa
Không phân trai gái bỏ bừa khó coi.
Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ
Phân làm hai bên nữ bên nam
Để cho phân biệt cốt phàm
Không còn lẫn lộn nữ nam chất chồng.
Đức A Nan trong lòng tha thiết
Biết làm sao phân biệt khỏi sai
Ngài bèn xin Phật chỉ bày
Vì khó chọn lựa gái trai lúc này.
Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt
Cách đứng đi ăn mặc phân minh
Chớ khi rã xác tiêu hình
Xương ai như ấy khó nhìn khó phân.
Phật mới bải: A Nan nên biết
Xương nữ nam phận biệt rõ ràng
Đàn ông xương trắng nặng oằn
Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn.
Người có biết cớ chi đen nhẹ ?
Bời đàn bà sanh đẻ mà ra
Tám hộc bốn đấu sữa hòa nuôi con
Vì như vậy hao mòn thân thể.
Xương đàn bà đen nhẹ hơn trai
A Nan nghe vậy bi ai !
Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh
Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo.
Phương pháp bào Báo Hiếu song thân ?
Thế Tôn mới bảo lời rằng:
Vì ngươi ta sẽ phân trần khá nghe
Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc.
Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang
Tháng đầu, thai đậu tợ sương
Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường
Tháng thứ nhì dường như sữa đặc.
Tháng thứ ba như cục huyết ngưng
Bốn tháng đã tượng ra hình
Năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng
Tháng thứ sáu lục căn đầy đủ.
Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương
Lại thêm đủ lỗ chân lông
Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn
Tháng thứ tám: hoàn toàn tạng phủ.
Chín tháng thì đầy đủ vóc hình
Mười tháng thì đến kỳ sinh
Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn
Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu !
Nó vẫy vùng đạp quấy lung tung
Làm cho cha mẹ hãi hùng !
Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân
Khi sanh thuận muôn phần an lạc.
Cũng ví như được bạc được vàng !
Thế Tôn lại bảo A Nan:
Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin
Đều thứ nhất giữ gìn thai giáo.
Mười tháng trường châu đáo mọi bề
Thứ hai sanh đẻ gớm ghê
Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần
Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng.
Cực đến đâu bền vững chẳng lay
Thứ tư ăn đắng uống cay
Để dành bùi ngọt đủ đầy cho con
Điều thứ năm lại còn khi ngủ.
Ướt mẹ nằm khô ráo phần con
Thứ sáu sú nước nhai cơm
Miễn con no ấm chằng nhờm chẳng ghê
Điều thứ bảy không chê ô uế.
Giặt đồ dơ của trẻ không phiền
Thứ tám chẳng nỡ chia riêng
Nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo !
Điều thứ chín miễn con sung sướng !
Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
Tính sao có lợi thì làm
Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm
Điều thứ mười chẳng ham trau chuốt.
Dành cho con các cuộc thanh nhàn
Thương con như ngọc như vàng
Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái sơn
Phật lại bảo A Nan nên biết:
Trong chúng sanh là thiệt phẩm người
Mười phần mê muội cả mười
Không tường ơn trọng đức dày song thân
Chẳng kính mến quê ân trái đức.
Không xót thương dưỡng dục cù lao
Ấy là bất hiếu mặc giao
Vì những người ấy đời nào nên thân
Mẹ sanh con cưu mang mười tháng !
Cực khổ dường gáng nặng trên vai
Uống ăn chẳng đặng vì thai
Cho nên thân thể hình hài kém suy
Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết.
Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề
Ví như thọc huyết trâu dê
Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan
Con còn nhỏ phải lo săn sóc.
Ăn đắng cay bùi ngọt phần con
Phải tắm phải giặt rửa trôn
Biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì
Nằm phía ướt con nằm phía ráo.
Sợ cho con ướt áo ướt chăn
Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân
Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương
Trọn ba năm bú nương sữa mẹ.
Thân gầy mòn nào nệ với con
Khi con vừa được lớn khôn
Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng
Cho đi học mở thông trí huệ.
Dựng vợ chồng có thế làm ăn
Ước mong con được nên thân
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi
Con đau ốm tức thì lo chạy.
Dầu tốn hao đến mấy cũng đành
Khi con căn bệnh đặng lành
Thì cha mẹ mới an thần định tâm
Công dưỡng dục sánh bằng non biển.
Cớ sao con chẳng biết ơn này ?
Hoặc khi lầm lỗi bị rầy
Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang
Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt.
Kinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi
Bà con chẳng kể ra chi
Không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường
Lời dạy bảo song đường không kể.
Tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng
Trái ngang chống báng mọi đàng
Ra vào lui tới mắng càng người trên
Vì lỗ mãng tánh quen làm bướng.
Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn
Lớn lên theo thói hung hăng
Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung
Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ.
Nết tập quen làm sự trái ngang
Nghe lời dụ dỗ quân hoang
Bỏ cha bỏ mẹ chốn sang quê người
Trước còn tập theo thời theo thê.
Thân lập thân tìm kế sinh nhai
Hoặc đi buôn bán kiếm lời
Hoặc vào quân lính với đời lập công
Vì ràng buộc đồng công mối nợ.
Hoặc trở ngăn vì vợ vì con
Quên cha quên mẹ tình thâm
Quên xứ quên sở lâu lăm không về
Ấy là nói những người có chí.
Chớ phần nhiều du hí mà thôi
Sau khi phá hết của rồi
Phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài
Theo trộm cướp hoặc là bài bạc.
Phạm tội tình tù rạc phải vương
Hoạc khi mang bệnh giữa đường
Không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng
Hay tin dữ bà con cô bác.
Cùng mẹ cha thương xót buồn rầu
Thương con than khóc âu sầu
Có khi mang bệnh đui mù vấn vương
Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ.
Phải bỏ mình làm Quỷ giữ hồn
Hoặc nghe con chẳng lo lường
Trà đỉnh tửu điếm phố phường ngao du
Cứ miệt mài với đàng bất chính.
Chẳng mấy khi thức tỉnh mộ khan
Làm cho cha mẹ than van
Sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời
Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu.
Không ai nuối thiếu thốn mọi điều
Ốm đau đói rách kêu rêu
Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương
Phận con gái còn thương cha mẹ.
Thì có lòng hiếu đễ thuận hòa
Cần lao phục dịch trong nhà
Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi
Song đến lúc tùng phu xuất giá.
Lo bên chồng chẳng sá bên mình
Trước còn lai vãng viếng thăm
Lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà
Quên dưỡng dục song thân ân trọng.
Không nhớ công mang nặng đẻ đau
Chẳng lo báo bổ cù lao
Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay
Nếu cha mẹ la rầy quở mắng.
Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng
Chớ khi chồng đánh liên miên
Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than
Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ.
Nói không cùng nghiệp dữ phải mang
Nghe phật chỉ rõ mọi đàng
Trong lòng đại chúng lòng càng thảm thay
Gieo xuống đất lấy cây lấy củi.
Đập vào mình vào mũi vào hông
Làm cho các lỗ chân lông
Thảy đều rớm máu ướt đầm cả thân
Đến hôn mê tâm thần bất định.
Một giây lâu mới tỉnh than rằng:
Bọn ta quả thật tội nhân
Xưa nay chẳng rõ không hơn người mù
Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc.
Ruột gan dường như nát như tan
Tội tình khó nỗi than van
Làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu
Trước Phật tiền con cầu trần tố.
Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân
Làm sao báo đáp ngàn ân
Tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình
Phật bèn dụng Phạm Thinh sáu pháp.
Phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe
Ân cha nghĩa mẹ nặng nề
Không phương báo đáp cho vừa sức đâu
Ví có người ân sâu dốc trả.
Cõng mẹ cha tất cả hai vai
Giáp vòng hòn núi Tu Di
Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa
Ví có người gặp cơn đói rét.
Nuôi song thân dâng hết thân này
Xương nghiền thịt nát phân thây
Trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng
Ví có người vì công sanh dưỡng.
Tự tay mình khoét thủng song ngươi
Chịu thân mù tối như vầy
Đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu
Ví có người cầm dao thật bén.
Mổ bụng ra rút hết tâm can
Huyết ra khắp đất chẳng than
Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng
Ví có người dùng ngàn mũi nhọn.
Đâm vào mình bất luận chỗ nào
Tuy là sự khó biết bao
Trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền
Ví có người vì ân dưỡng dục.
Tự treo mình cúng Phật thế đèn
Trứ treo như vậy trọn năm
Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền
Ví có người xương nghiền ra vỡ.
Hoặc dùng dao chặt bửa thân mình
Xương tan thịt nát chẳng phiền
Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đền
Ví có người vì công dưỡng dục.
Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan
Làm cho thân thể tiêu tan
Đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền
Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng.
Giọt lệ tràn khó nổi cầm ngăn
Đồng thinh bạch Phật lời rằng:
Làm sao trả đặng ân thâm song đường
Phật mới bảo các hàng đệ tử.
Phải lắng nghe ta chỉ sau này
Chúng ngươi muốn đáp ơn dày
Phải toan biên chép kinh đây lưu truyền
Vì cha, mẹ trì kiên phúng tụng.
Cùng ăn năn những tội lỗi xưa
Cúng Dường Tam Bảo sớm trưa
Cùng là tu phước chẳng chừa món chi
Rằm tháng Bảy đến kỳ Tự Tứ.
Thập Phương Tăng đều dự lễ này
Sắm sanh lễ vật đủ đầy
Chờ giờ Câu Hội đặt bày cúng dâng
Đặng cầu nguyện song đường trường thọ.
Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn
Ấy là báo đáp thù ân
Sanh thành dưỡng dục song thân của mình
Mình cần phải cần chuyên trì giới.
Pháp Tam Quy Ngũ Giới giữ gìn
Những lời Ta dạy đinh ninh
Khá nên y thử phụng hành đừng sai
Được như vậy mới là khỏi tội.
Chẳng bằng thì ngục tối phải sa
Trong năm đại tội kể ra
Bất hiếu thứ nhất thật là trọng thay
Sau khi chết bị đày vào ngục.
Ngũ Vô Gián cũng gọi A Tỳ
Ngục này trong núi Thiết Vi
Vách phênh bằng sắt vây quanh bốn bề
Trong ngục này hằng ngày lửa cháy.
Đốt tội nhân hết thảy thành than
Có lò nấu sắt cho tan
Rót vào trong miệng tội nhân hành hình
Một vá đủ cho người thọ khổ.
Lột thịt da đau thấu tâm can
Lại có chó sắt rắn gang
Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân
Ở trong ngục có giường bằng sắt.
Bắt tội nhân nằm khắp đó xong
Rồi cho một ngọn lửa hồng
Nướng quay chúng nó da phồng thịt đau
Móc bằng sắt thương, đao, gươm, giáo.
Trên không trung đổ tháo như mưa
Gặp ai chém nấy chẳng chừa
Làm cho thân thể nát nhừ như tương
Những hình phạt vô phương kể hết.
Mỗi ngục đều có cách trị riêng
Như là xe sắt phân thây
Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le
Chớ chi đặng chết liền rất đỡ.
Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân
Ngày đêm chết sống muôn lần
Đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây
Sự hình phạt tại A Tỳ ngục.
Rất nặng nề, vì ngỗ ngịch song thân
Chúng ngươi đều phải ân cần
Thừa hành các việc phân trần như trên
Nhất là phải kinh này in chép.
Truyền bá ra cho khắp Đông Tây
Như ai chép một quyển này
Ví bằng đặng thấy một vì Thế Tôn
Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy.
Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên
Do theo nguyện lực tùy duyên
Chư Phật ủng hộ y như sở nguyền
Cha mẹ đặng xa miền khốn khổ.
Lại hóa sanh về thẳng Thiên cung
Khi lời Phật giảng vừa xong
Khắp trong Tứ chúng một lòng kính vâng
Lại phát nguyện thà thân này nát.
Ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài
Dầu cho kéo lưỡi trâu cày
Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên
Ví như bị bá thiên đao kiếm.
Khắp thân này đâm chém phân thây
Hoặc như thép trói thân này
Trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai
Dẫu thân này bị cưa bị chặt.
Phân chia ra muôn đoạn rã rời
Đến trăm ngàn kiếp như vầy
Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên
Đức A Nan liền quỳ đảnh lễ.
Cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh
Ngày sau truyền bá chúng sanh
Dễ bề phúng tụng trì chuyên tu thiền
Phật mới bảo A Nan nên biết:
Quyển kinh này quả thật cao xa
Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”
Cùng là “ ÂN TRỌNG” thật là chơn kinh
Các ngươi phải giữ gìn chu đáo.
Đặng đời sau y giáo phụng hành
Sau khi Phật dạy rõ rành
Bốn phương phật tử rất mừng rất vui
Thảy một lòng vâng lời Đức Phật
Và chí thành nguyện chắc để truyền
Đồng tâm tựu hội Phật tiền
Nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra.

HỒI HƯỚNG
Phẩm kinh con mới tụng rồi
Nguyện đem công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh Tịnh không còn trầm luân.
Phật dạy chúng con chỉ “Dừng”
Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay
Hôm nay tại điện Phật Đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.
Chúng con kính nguyện tại đây
Luân hồi sinh tử dứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông.
Tâm con hiện tại đã không
Nhất quyết một lòng thực hiện Thiền tông
Dù cho thế giới hoại không
Hư không có hoại lòng con vẫn bền.
Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con phúc lớn Phật ôi !
Hôm nay sinh tử dứt rồi với con.

Nam mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

(Trích phẩm thứ ba – BÁO HIẾU MẸ CHA, Quyển Kinh tụng theo pháp môn Thiền Tông)
Ai thích quyển này, zalo cho mình (0988.595.159), mình xin gửi tặng !

Xem thêm:

Top 11 quyển sách Thiền tông cho người muốn Giác ngộ và Giải thoát TẠI ĐÂY

hỗ trợ sách: Nguyễn Thị Quế Lan 0355.288.444 (gọi zalo, sms) 0968.085.307 (gọi zalo, sms)(Thưa Quý vị, trang daophatthientong.net mục đích là sưu tầm và chia sẻ các bài viết, giải đáp về Đạo Phật Thiền Tông. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn Giác ngộ và Giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy Đức Phật dạy. Quý vị xem trang mà mà muốn hỏi sách có thể liên hệ mình hỗ trợ. Nguyễn Thị Quế Lan 0355.288.444 (gọi zalo, sms) 0968.085.307 (gọi zalo, sms)

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây