Tại sao Thiền tông không cho tu mà chỉ học Công thức giải thoát thôi

0
93

TẠI SAO CHÙA THIỀN TÔNG KHÔNG CHO TU MÀ CHỈ HỌC CÔNG THỨC GIẢI THOÁT, NHƯNG BIỂN TRONG CHÙA LẠI GHI LÀ “TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT” Ạ?

Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ tôi trả lời cái vấn đề không cho tu rồi tôi trả lời cái tu. Bây giờ hỏi vậy chứ: cái thế giới vật lý này nó đang quay cuồng, anh tu có nghĩa là anh phải dừng lại tất cả cái thế giới vật lý này anh dừng nổi không? Nó đang qui luật mà, giống như những chiếc xe trong cái thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội sinh hoạt người ta nó liên tục mà anh giám đứng ra dừng không? Dừng cái sinh hoạt của người ta không? Nếu anh dừng nó thuộc về anh điên rồi, nó cán anh chết đó.

Còn anh tu là cái gì? Anh tu thành cái gì? Cao nhất là thành Cô Hồn, còn nếu mà anh không thành Cô Hồn thì anh thành ông thầy thôi, làm sao giải thoát được? Vì thế mà Đức Phật không cho tu là chỗ này, đã thế giới vật lý mà anh vô anh tu là nó phải theo qui luật của nó, tu có nghĩa là anh chạy theo nó đó, thế gian này, Trái Đất này mạnh nhất là cái gì? A La Hán, cao nhất là A La Hán hoặc ông thầy thôi, nếu tu. Còn nếu tu phước thì lên trên 3 giới của Trời đó.

Còn vấn đề cái Chùa Thiền Tông Tân Diệu ghi là: “Tu Theo Pháp Môn Thiền Tông Cốt Để Thành Phật”, đây là cái văn học của thế gian để cho người ta biết rằng anh tu Thiền Tông, chứ còn nếu không để chữ “tu” rồi nói cái gì bây giờ? Bắt buộc phải nói chữ “tu”, nhưng mà sau cùng cái câu này tại sao Đức Phật nói là: “qua sông bỏ bè?”. Anh qua sông thì anh phải có cái bè anh qua, nhưng mà cái bè đâu phải là cái chân lý để anh đưa qua sông?

Vì thế mà qua sông phải bỏ bè, còn cái chữ “tu” là nói để cho biết là vô đây người ta có dạy Thiền Tông tu để thành Phật đó, nhưng mà thành Phật làm sao? Tu 1 chữ thôi, mình nói chữ “tu” chứ sự thật nó không có tu, nó là “Buông, Dừng, Thôi, Dứt hết liền tử sanh” thì 4 cái chữ này anh muốn tu chữ nào anh tu, anh tu là sao? Anh Buông. Chứ bây giờ thế gian hỏi chứ anh có tu không? Nói không. Hỏi chứ không tu tại sao anh Buông? Thì cũng tu, thì nói nhưng mà phải phân tích rằng nói cho người thế gian biết là tu để trở về Phật Giới. Tu có nghĩa là cái gì? Anh đi tạo công đức thì anh là tu đó, tu tạo công đức để về Phật Giới đó.

Còn cái “tu” mà nói chính xác theo vật lý là anh ngồi anh dụng công ngồi thiền, ngồi quán, ngồi tưởng, ngồi niệm Phật hoặc niệm Chú đó là tu, mà cái này nó không phải, nó chỉ cho anh công thức làm. Cũng là “tu” nhưng mà nếu nói tu theo qui luật vật lý là không đúng. Qui luật vật lý là anh phải dụng công ngồi Thiền, niệm Phật hoặc niệm Chú đó là tu, nó khác ở chỗ này. Còn nếu mà nói vô Chùa không tu thì vô làm cái gì? Anh đi học cũng là học tu, anh ngồi Thiền, anh kêu bằng tạo công đức cũng là tu, thì nói cho người ta biết vậy thôi.
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 13/10/2019)

*thientong.com*

hỗ trợ sách: điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi) (Thưa Quý vị, trang daophatthientong.net mục đích là sưu tầm và chia sẻ các bài viết, giải đáp về Đạo Phật Thiền Tông. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn Giác ngộ và Giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy Đức Phật dạy. Quý vị xem trang mà mà muốn hỏi sách có thể liên hệ mình hỗ trợ - điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây